Dette gjør vi

Livet går gjennom forskjellige ting. For mange blir det for mye for å passe inn i samfunnet. Du skal ha penger, tid, krefter og finne en jobb du trives med. Mange faller utenfor og selv om de har familie og jobb, sitter de mye for seg selv og lurer på hva de skal gjøre.

Dagene og kveldene kan fort bli lange. Mye kan gjøres, men først må man ta ansvar og få i gang noe. Ingenting skjer helt av seg selv før man gjør noe.

Fra Seljestad i Odda kommune

I dette kurset skal jeg lære bort alt jeg gjorde for å komme meg ut av de lange dagene og kveldene. Det var tungt, men små endringer over tid har åpnet muligheter som jeg før bare kunne drømme om. Små endringer var nok til å gi meg et nytt liv.

Jeg begynte å spise sunnere og spørre andre om hjelp. Fortalte venner om hvordan jeg egentlig hadde det og prøve å få gjort noe med det.

Du kan gå veien alene eller få hjelp av andre. Jeg gjør nå mye forskjellig og har nådd mål som andre tvilte på da jeg begynte. Erfaringene og opplevelsene vil jeg nå dele videre.

Hjemmesiden er under utvikling. Det kommer gratisinnhold etterhvert på YouTube og i bloggen. Første prioriteringen er å bli mer ferdig med hjemmesiden og legge ut noen bilder. Påmeldinger er lagt ut, men ikke klar. Webinar-system må testes ut.